הלכות המצויות בנופש

אוסף הלכות

שבת

האכלת בעלי חיים

כהנים בטיול

ערלה

ברכה, שינוי מקום

תפילה וברכות

נטילת ידיים

כשרות

הלכות מזוזה וטבילת כלים