לפרסום
באתר

מה יש בגליל עליון

צימר

אצל שחר

יש חניה

צימר

הוילה בגבעה

יש חניה

צימר

חוויה של מקום

יש חניה

צימר

חצר הרימון

יש חניה

צימר

הבית באר"י

יש חניה

צימר

וילת אשרוב

יש חניה

צימר

מנדולינה

יש חניה

צימר

אל מול הסמטה

פינות חמד

תל יודפת

יש חניה

פינות חמד

קירות מדברים – שתולה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין שעל

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין יפעם – עין מג'נונה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין הארי – הבריכה הסודית

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין דישון

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין אל אסד

יש חניה

פינות חמד

עין א נוג'מייה

יש חניה

מעיינות ונחלים

נחל מחניים ועין ירדה

יש חניה

פינות חמד

נבי ח'דר

יש חניה

פינות חמד

מצפה חרשים

יש חניה

פינות חמד

מצפה הר חלוץ

פינות חמד

מצד אבירים

יש חניה

פינות חמד

מעיין עין טיריא

יש חניה

מעיינות ונחלים

חמאם בנות יעקב

יש חניה

פינות חמד

חורבת צונם

יש חניה

פינות חמד

חורבת מרות

יש חניה

מעיינות ונחלים

חורבת ועין געתון

יש חניה

פינות חמד

הר אדיר

יש חניה

מעיינות ונחלים

העין הכחולה – גוש חלב

יש חניה

פינות חמד

גוב יוסף

יש חניה

מעיינות ונחלים

באר רחץ

יש חניה

פינות חמד

אגם המונפורט

יש חניה

פינות חמד

צוק מנרה

יש חניה

פינות חמד

תצפית יער לימונים (עכברה)

יש חניה

פינות חמד

קדיתא

יש חניה

המקומות הקדושים

קברי האמוראים ביער ביריה

המקומות הקדושים

קברות תלמידי ר"י בן זכאי

יש חניה

המקומות הקדושים

קבר שמעיה ואבטליון

פינות חמד

קבר שייח' כובס

יש חניה

המקומות הקדושים

קבר שמאי וכלתו

המקומות הקדושים

קבר רבינו בחיי

המקומות הקדושים

קבר רבי שמעון בן אלעזר

המקומות הקדושים

קבר רבי שמעון בן מנסיא

המקומות הקדושים

קבר רבי שמעון שזורי

המקומות הקדושים

קבר רבי נחמיה העמסוני

המקומות הקדושים

קבר רבי משה בן מכיר

המקומות הקדושים

קבר רבי מאיר בעל האקדמות

המקומות הקדושים

קבר רבי ישמעאל בעל הברייתות

המקומות הקדושים

קבר רבי ישמעאל

המקומות הקדושים

קבר רבי ינאי 2

המקומות הקדושים

קבר רבי יעקב

המקומות הקדושים

קבר רבי יוסי חטופא

המקומות הקדושים

קבר רבי יוסי הגלילי

יש חניה

המקומות הקדושים

קבר רבי יוסי דמן פקיעין

המקומות הקדושים

קבר רבי יוסי בן קיסמא 2

המקומות הקדושים

קבר רבי יוסי בן קיסמא

המקומות הקדושים

קבר רבי יהונתן בן עוזיאל

המקומות הקדושים

קבר רבי יוחנן הסנדלר

המקומות הקדושים

קבר רבי יהושע בן חנניא

המקומות הקדושים

קבר רבי יהודה בר אילעי

המקומות הקדושים

קבר רבי טרפון

המקומות הקדושים

קבר רבי חנניה בן עקשיא ואדמון

המקומות הקדושים

קבר רבי חייא מהזוהר

המקומות הקדושים

קבר רבי אלעזר המודעי ורבי יעקב איש נבוריא

המקומות הקדושים

קבר רבי אלעזר בן ערך

המקומות הקדושים

קבר רבי אלעזר בן עזריה

המקומות הקדושים

קבר רבי אליעזר בן יעקב

המקומות הקדושים

קבר רבי אליעזר בן הורקנוס

המקומות הקדושים

קבר רבי אושעיא איש טיריא

המקומות הקדושים

קבר רב המנונא סבא

המקומות הקדושים

קבר רב פפא ובניו

המקומות הקדושים

קבר רבי יהודה נשיאה

המקומות הקדושים

קבר עובדיה הנביא

המקומות הקדושים

קבר נחמן חטופא

המקומות הקדושים

קבר מרן הבית יוסף

המקומות הקדושים

קבר מר זוטרא

המקומות הקדושים

קבר כרוספדאי האמורא

המקומות הקדושים

קבר ישעיהו בן אמוץ

המקומות הקדושים

קבר ינאי

המקומות הקדושים

קבר יוחאי אבי הרשבי ואשתו

המקומות הקדושים

קבר יואל הנביא

המקומות הקדושים

קבר חושי הארכי

המקומות הקדושים

קבר חוני המעגל

המקומות הקדושים

קבר חבקוק הנביא

המקומות הקדושים

קבר התנא מוקרט

המקומות הקדושים

קבר הרשבי

יש חניה

המקומות הקדושים

קבר הרמחל בכפר יאסיף

המקומות הקדושים

קבר הנביא בארי

המקומות הקדושים

קבר הבת עין

המקומות הקדושים

קבר הארי הקדוש

המקומות הקדושים

קבר דבורה הנביאה וברק

המקומות הקדושים

קבר בנימין הצדיק

המקומות הקדושים

קבר בניהו בן יהוידע

המקומות הקדושים

קבר אשר ונפתלי

המקומות הקדושים

קבר אסתר המלכה

המקומות הקדושים

קבר אדמון ועקביא בן מהללאל 2

המקומות הקדושים

קבר אדמון ועקביא בן מהללאל

המקומות הקדושים

מערת אביי ורבא

המקומות הקדושים

קבר אבא חלפתא

המקומות הקדושים

ציון נחום איש גמזו

פינות חמד

פקיעין העתיקה

יש חניה

פארק

פארק הגליל

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

מעיינות ונחלים

עמק התכלת

יש חניה

פינות חמד

פארק אדמית

יש חניה

פינות חמד

כפר עכברה

מעיינות ונחלים

עין תאו

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין עקביה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין עלווה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין סרטבה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין נבוריא

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין ליאור

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין כובס

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין גרנה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין אורות הארי

יש חניה

מעיינות ונחלים

עינות נריה- נחל מורן

יש חניה

המקומות הקדושים

סלע עכברה

יש חניה

מעיינות ונחלים

נחל ראש פינה

יש חניה

מעיינות ונחלים

נחל מירון

יש חניה

מעיינות ונחלים

נחל סער כפר מסעדה

יש חניה

מעיינות ונחלים

עין זיו

יש חניה

פינות חמד

מצפה נמרוד

יש חניה

פינות חמד

מצפה חוסיין

יש חניה

פינות חמד

מצפה חוני המעגל

יש חניה

פינות חמד

מצפה הוד

יש חניה

פינות חמד

מצפה דלתון

יש חניה

פינות חמד

מצפה בית ג'אן

יש חניה

פינות חמד

מצוקי סלע עכברה

יש חניה

פינות חמד

מצוקי דלתון

יש חניה

פינות חמד

מצודת ביריה

יש חניה

פינות חמד

מערת קשת

יש חניה

מעיינות ונחלים

נחלי גוש חלב

יש חניה

המקומות הקדושים

מערת שם ועבר

המקומות הקדושים

מערת הרשב"י

מעיינות ונחלים

מעיין פקיעין

יש חניה

פינות חמד

כרם בן זמרה

יש חניה

פינות חמד

כסא של אליהו

פינות חמד

יער הבעש"ט

יש חניה

פינות חמד

יער ביריה

יש חניה

צימר

צבאן בעתיקה

פינות חמד

סובב מישר

יש חניה

מעיינות ונחלים

טיולי הדן

יש חניה

מעיינות ונחלים

חניון פרוד

יש חניה

פינות חמד

חניון מצודת ביריה

יש חניה

פינות חמד

חורשת דרדרה

יש חניה

פינות חמד

חורבת עקביא

יש חניה

צימר

בית בצפת הקסומה

פינות חמד

נבי סבלאן

יש חניה

פינות חמד

הר יבנית

יש חניה

המקומות הקדושים

העיר העתיקה צפת

יש חניה

פינות חמד

המקדש הרומי בתל קדש

יש חניה

המקומות הקדושים

האדרא רבא

יש חניה

פארק

גן המצודה

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

המקומות הקדושים

בית החיים צפת

יש חניה

המקומות הקדושים

ביהכנ"ס רבי יוסף קארו

המקומות הקדושים

ביהכנ"ס העתיק בפקיעין

יש חניה

המקומות הקדושים

ביהכנ"ס העתיק בנבוריא

יש חניה

צימר

הצימרים של שרה

יש חניה

צימר

נעים במירון

יש חניה

צימר

הפינה הנעימה

צימר

יוקרה בעתיקה

יש חניה

צימר

בקתת הכרם

יש חניה

צימר

לב טוב

יש חניה

צימר

סוויטות כיד המלך

יש חניה

צימר

נעם אור הגנוז

יש חניה

צימר

וילת בוטיק מהדרין

יש חניה

צימר

טירת המצודה

יש חניה

צימר

פסגה משפחתית בעתיקה

יש חניה

צימר

בית ארז- אירוח יהודי

יש חניה

צימר

ברוח טובה

יש חניה

צימר

שבעת המינים

יש חניה

צימר

אצולת אירופה שערי צפת

יש חניה

צימר

אצולת אירופה-ספסופה

יש חניה

צימר

אחוזת נוף הרשב"י

יש חניה

צימר

אור ההר

יש חניה

צימר

אחוזת אפרת

צימר

אצולת נתנאל

יש חניה

צימר

אחוזה השוויצרית

יש חניה

צימר

פסגת העתיקה

יש חניה

צימר

מול ההר

יש חניה

צימר

בלב העתיקה

גמח

השאלת גמרות "שוטנשטין"

צימר

פנינת הארי

צימר

אצולת הארי

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

איפה נטייל ?

אצלנו הפרסום עובד

בעל צימר? מלא את הפרטים ואנו נדאג לפרסום הטוב ביותר עבורך

דילוג לתוכן