כוכב הנופש

האכלת בעלי חיים

האכלת בעלי חיים

א. שוכר בית עם אקווריום, או שיש בחצר בעלי חיים כתרנגולים וכדו', יש לעיין האם נחשב שזה שייך לו ואם כן חל עליו הדין להאכילם, וממילא יהיה אסור לאכול קודם שהאכילם, ואם מוטל עליו להאכילם גם אם אינו נחשב כשוכר י"א שהוא בכלל החיוב והאיסור. וכן אם יצא לטיול וכדו' ולא נתן להם לאכול, יש אומרים דאפילו כשאינו בביתו ושכח להאכיל את הבעלי חיים אסור לו לאכול[1]. אך אינו צריך להוציא ממון כדי לחזור להאכילו[2]

ב. האכלת בעלי חיים בשבת, אם אין להם מבלי שיביא להם, או שהורגלו לקבל אוכל ולא יטרחו לחפש לבד ולאכול מההפקר, גם אם הם לא שלו, מותר לתת להם כדי צרכן, אבל רק כאשר הם של ישראל. ובכלב בכל אופן רשאי לתת לפניו[3].

 

[1] שע"ת.

[2] . ולא גרע מעיקר צער בעלי חיים שמותר כדי להרויח ממון [מלכים אומניך].

[3] שכ"ד סעיף י"א מ"ב וביאור הלכה שם.

תפריט נגישות

אצלנו הפרסום עובד

בעל צימר? מלא את הפרטים ואנו נדאג לפרסום הטוב ביותר עבורך