לפרסום
באתר

המקומות הקדושים

אני רוצה לטייל באזור:

כל האזורים
סוג מקומות קדושים

גן לאומי שדה עמודים 

מיקום: גליל תחתון

יש חניה

ביה"כ העתיק דיר עזיז

מיקום: רמת הגולן

יש חניה

אום אל קנטיר

מיקום: רמת הגולן

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

קובור בני ישראל

מיקום: בנימין

קברי האמוראים ביער ביריה

מיקום: גליל עליון

קברי האמהות

מיקום: טבריה

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

קברות תלמידי ר"י בן זכאי

מיקום: גליל עליון

יש חניה

קבר שת בן אדם

מיקום: טבריה

קבר שמשון ומנוח

מיקום: בית שמש והסביבה

קבר שמעיה ואבטליון

מיקום: גליל עליון

קבר שמעון בן יעקב

מיקום: השרון

קבר שמואל הנביא

מיקום: ירושלים

יש חניה

קבר שמאי וכלתו

מיקום: מירון

קבר רחל אשת ר"ע

מיקום: טבריה

קבר רבנו בחיי

מיקום: גליל תחתון

קבר רבינו בחיי

מיקום: צפת

קבר רבי שמעון בן גמליאל

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי שמעון בן אלעזר

מיקום: גליל עליון

קבר רבי שמעון בן מנסיא

מיקום: גליל עליון

קבר רבי שמעון שזורי

מיקום: גליל עליון

קבר רבי נחמיה העמסוני

מיקום: גליל עליון

קבר רבי ראובן האצטרובלי

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי מתיא בן חרש

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי משה בן מכיר

מיקום: גליל עליון

קבר רבי מאיר בעל האקדמות

מיקום: גליל עליון

קבר רבי מאיר בעל הנס

מיקום: טבריה

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

קבר רבי ישמעאל בעל הברייתות

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יששכר איש כפר מנדא ורשב"ג

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי ישמעאל

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יצחק גברא

מיקום: בית שמש והסביבה

קבר רבי יעקב

מיקום: גליל עליון

קבר רבי ינאי 2

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יוסי חטופא

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יוסי הגלילי

מיקום: גליל עליון

יש חניה

קבר רבי יוסי דמן פקיעין

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יוסי בן קיסמא 2

מיקום: מירון

קבר רבי יוסי בן קיסמא

מיקום: מירון

קבר רבי יהונתן בן עוזיאל

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יוחנן הסנדלר

מיקום: מירון

קבר רבי יהושע בן פרחיה

מיקום: טבריה

קבר רבי יהושע בן חנניא

מיקום: צפת

קבר רבי יהושע דסכנין

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי יהודה הנשיא

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי יהודה בר אילעי

מיקום: גליל עליון

קבר רבי טרפון

מיקום: גליל עליון

קבר רבי חנניה בן עקשיא ואדמון

מיקום: גליל עליון

קבר רבי חנינא בן דוסא

מיקום: גליל תחתון

קבר רבי חייא מהזוהר

מיקום: צפת

קבר רבי זירא

מיקום: טבריה

קבר רבי אלעזר המודעי ורבי יעקב איש נבוריא

מיקום: גליל עליון

קבר רבי אלעזר בן ערך

מיקום: גליל עליון

קבר רבי אלעזר בן עזריה

מיקום: גליל עליון

קבר רבי אליעזר בן יעקב

מיקום: גליל עליון

קבר רבי אליעזר בן הורקנוס

מיקום: גליל עליון

קבר רבי אושעיא איש טיריא

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יהודה בן בבא

מיקום: גליל מערבי

קבר רב המנונא סבא

מיקום: גליל עליון

קבר רב פפא ובניו

מיקום: גליל עליון

קבר רבי יהודה נשיאה

מיקום: גליל עליון

קבר עקיבא בן יוסף

מיקום: טבריה

קבר עמוס

מיקום: גוש עציון

קבר עלי הכהן

מיקום: בנימין

קבר עובדיה הנביא

מיקום: גליל עליון

קבר נחמן חטופא

מיקום: גליל עליון

קבר נחום הנביא

מיקום: טבריה

קבר הבית יוסף

מיקום: צפת

קבר מרים בת ר נחמן

קבר מר זוטרא

מיקום: גליל עליון

קבר יתרו

מיקום: טבריה

קבר כרוספדאי האמורא

מיקום: גליל עליון

קבר כלב בן יפונה

מיקום: השומרון

קבר ישעיהו בן אמוץ

מיקום: גליל עליון

קבר יונה הנביא

מיקום: גליל תחתון

קבר ישי ורות

מיקום: חברון

קבר ינאי

מיקום: גליל עליון

קבר יוחאי אבי הרשבי ואשתו

מיקום: גליל עליון

קבר יואל הנביא

מיקום: גליל עליון

קבר יהושע בן נון

מיקום: השומרון

קבר חייא ובניו

מיקום: טבריה

קבר חושי הארכי

מיקום: גליל עליון

קבר חולדה הנביאה

מיקום: ירושלים

קבר חוני המעגל

מיקום: חצור

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

קבר חבקוק הנביא

מיקום: גליל עליון

קבר התנא מוקרט

מיקום: גליל עליון

קבר הרשבי

מיקום: מירון

תחבורה ציבורית זמינה

קבר הרמחל ורבי עקיבא

מיקום: טבריה

קברי הרמבם והשלה

מיקום: טבריה

יש חניה

קבר הרמחל בכפר יאסיף

מיקום: גליל עליון

קבר הנביא בארי

מיקום: צפת

קבר הבת עין

מיקום: צפת

קברי האמוראים

מיקום: טבריה

קבר הארי הקדוש

מיקום: צפת

קבר דינה והשבטים

מיקום: טבריה

קבר דן בן יעקב

מיקום: בית שמש והסביבה

קבר דבורה הנביאה וברק בן אבינועם

מיקום: גליל עליון

קבר גדעון בן יואש

מיקום: השומרון

קבר גדעון

מיקום: גליל מערבי

קבר גד החוזה ונתן הנביא

מיקום: חברון

קבר בנימין הצדיק

מיקום: צפת

קבר בניהו בן יהוידע

מיקום: גליל עליון

קבר בנימין בן יעקב

מיקום: השרון

קבר אשר ונפתלי

מיקום: גליל עליון

קבר אסתר המלכה

מיקום: גליל עליון

קבר אדמון ועקביא בן מהללאל 2

מיקום: גליל עליון

קבר אדמון ועקביא בן מהללאל

מיקום: גליל עליון

קבר אבנר בן נר

מיקום: חברון

מערת אביי ורבא

מיקום: גליל עליון

קבר אבא חלפתא

מיקום: גליל עליון

קבר נחום איש גמזו

מיקום: צפת

סלע עכברה

מיקום: גליל עליון

יש חניה

נבי רעי

מיקום: מדבר יהודה

נבי מוסא

מיקום: מדבר יהודה

מערת שם ועבר

מיקום: צפת

תחבורה ציבורית זמינה

מערת הסנהדרין הקטנה

מיקום: ירושלים

מערת הרשב"י

מיקום: גליל עליון

מערת המכפלה

מיקום: חברון

יש חניה

מערת הנביאים

מיקום: ירושלים

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

הר המנוחות

מיקום: ירושלים

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

העיר העתיקה צפת

מיקום: צפת

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

הר הזיתים

מיקום: ירושלים

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

העיר העתיקה ירושלים

מיקום: ירושלים

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

הכותל המערבי

מיקום: ירושלים

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

האדרא רבא

מיקום: גליל עליון

יש חניה

בית שערים

מיקום: עמק יזרעאל

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

בית החיים צפת

מיקום: צפת

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

ביהכנ"ס שלום על ישראל

מיקום: יריחו

ביהכנ"ס רבי יוסף קארו

מיקום: צפת

תחבורה ציבורית זמינה

ביהכנ"ס העתיק בפקיעין

מיקום: פקיעין

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

ביהכנ"ס העתיק בנערן

מיקום: בקעת הירדן

יש חניה

ביהכנ"ס העתיק בנבוריא

מיקום: צפת

יש חניה

ביהכנ"ס העתיק ארבל

מיקום: טבריה

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

ביהכנ"ס הטוניסאי

מיקום: עכו

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

ביהכנ"ס אברהם אבינו

מיקום: חברון

תחבורה ציבורית זמינה

בית החיים בחברון

מיקום: חברון

תחבורה ציבורית זמינה

ביני עמודי

מיקום: טבריה

יש חניה
תחבורה ציבורית זמינה

קבר רבן גמליאל דיבנה

מיקום: יבנה

יש חניה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

איפה נטייל ?

אצלנו הפרסום עובד

בעל צימר? מלא את הפרטים ואנו נדאג לפרסום הטוב ביותר עבורך

דילוג לתוכן