הלכות המצויות בנופש

מבוסס על שיעורי הגר"ד שרייבר נכתב על ידי אחד השומעים