הלכות המצויות בנופש

מבוסס על שיעורי הגר"ד שרייבר נכתב על ידי אחד השומעים

אוסף הלכות שונות

שבת

האכלת בעלי חיים

הלכות לכהנים בטיולים

ערלה

ברכה שינוי מקום

תפילה וברכות

נטילת ידיים

כשרות

הלכות מזוזה וטבילת כלים