כוכב הנופש

הלכות המצויות בנופש

מבוסס על שיעורי הגר"ד שרייבר נכתב על ידי אחד השומעים

אוסף הלכות שונות א. מצוי שנמצאים ליד הים בשעת השקיעה ורוצים לצלם את השמש, יש בכך שאלה של איסור דאורייתא[1]. ב. בזמני שקיעה או…
הלכות שבת המצויות   עירובין ותחומין:  פרטי הלכות אלו רבים, ומשתנים מאוד לפי המציאות, ונכתבו רק עיקרי הדברים בקצרה, לדעת ממה להזהר ומה עליו…
האכלת בעלי חיים א. שוכר בית עם אקווריום, או שיש בחצר בעלי חיים כתרנגולים וכדו', יש לעיין האם נחשב שזה שייך לו ואם כן…
הלכות לכהנים בטיולים א.      כהנים אסורים ליטמא למת או לקבר. גם לקברי צדיקים אסור לכהן להטמא. יש להזהר גם מעצים מסביב לקברים. ב.      גם כהן קטן…
הלכות ערלה חנות סופרמרקט או דוכן וכל כיוצא בזה, שאין להם תעודת כשרות ראויה, אין לקנות מהם פירות ולאוכלם משום חשש איסור ערלה [גם…
ברכה שינוי מקום.   ח. אדם שאכל ושינה מקום אכילתו, יש דברים הטעונים ברכה במקומו, וחייב לחזור ולברך שם ברכה אחרונה. ויש דברים שכשהלך…
תפילה וברכות מדינא אסור להתעסק בצרכיו וכן לצאת לדרך כשהגיע זמן תפילה. ואסור לצאת לדרך גם לפני מנחה ומעריב. אולם אם רוצה לנסוע לפני…
הל' נטילת ידיים ודברים הנוגעים לסעודה במי ים מלוחים מותר רק להטביל את הידיים (ואין צריך לנגב אא"כ נפשו קצה) אבל לא ליטול עם…
כשרות המאכלים / בישולי עכו"ם / בשר וחלב וכו' א. הרוצה לקנות צ'יפס או פלאפל וכדו' שמטוגן במכונה ע"י גוי או על ידי יהודי…
מיד יוצגו מאמרים נוספים

תפריט נגישות

אצלנו הפרסום עובד

בעל צימר? מלא את הפרטים ואנו נדאג לפרסום הטוב ביותר עבורך